HansinEgmond2008Op 28 januari 2011 is door de Algemene Ledenvergadering tot Big Blue Erelid benoemd: Hans Jagtenberg.

Hierbij werd hem een certificaat erelidmaatschapuitgereikt.

Hans is 24 jaar lang voorzitter geweest van de IBM en later de BBR Ruitersportvereniging. HansSpringt

CertificaatEreLid.jpg